یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳

فساد اقتصادی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است،سخنرانی در همایش دوسالانه اقتصاد ایران، مبانی نظری و برنامه عملی،،آبان 81

پایگاه اطلاع رسانی حوزه:دکتر وحید محمودی استاد دانشگاه در همایش دوسالانه اقتصاد ایران،مبانی نظری برنامه عملی،طی سخنانی مسئله «فساد اقتصادی و توسعه » را در ابعاد مختلف تشریح کرد .
وی فساد اقتصادی را نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی خواند که مانند بیماری سرطان از یک سازمان به سازمان و نهاد دیگر سرایت می کند تا این که تمام نهادهای موجود را پوشش داده، منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود .
وی با اشاره به این که سطح بالای فساد مالی می تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود، خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده، فساد باعث کاهش سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد .
دکتر محمودی گفت: فساد اقتصادی فعالیت های سرمایه گذاری را از شکل مولد به سوی رانت ها و فعالیت های زیرمیزی سوق می دهد و موجب پرورش سازمان های رعب آوری مانند مافیا می شود .
وی فساد گسترده و فراگیر را از نشانه های ضعف حاکمیت دانست که عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند روبه رشد اقتصادی را تضعیف کند .
وی اقتصادهایی را که از بالا هدایت می شوند، از عوامل پرورش رشوه خواری و فساد خواند و افزود: خاصیت مسری بودن فساد از علل گسترش آن است، به خصوص این که مدیرانی که قدرت فراوانی دارند، فقیر نیز باشند .
وی یادآور شد: اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه طرح های زیربنایی تحت مسئولیت دولت ضروری است .
دکتر محمودی تاکید کرد: «مبارزه با فساد ممکن است کم هزینه نباشد، اما نمی تواند مستقل از اصلاح ساختاری حاکمیت باشد .»

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید