همگرایی در اندیشه های توسعه؛روزنامه شرق،اردیبهشت 85

دسته: یادداشت ها

همگرایی در اندیشه های توسعه،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه شرق به مناسبت سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به نگرش تحلیلی و تطبیقی در آرای آمارتیا سن و دکتر عظیمی پرداخته است.متن کامل یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

همگرایی در اندیشه های توسعه...ادامه