توزیع درآمد و دیدگاه قابلیت انسانی؛روزنامه اقبال،خرداد 84

دسته: یادداشت ها

توزیع درآمد و دیدگاه قابلیت انسانی،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اقبال است.دکتر محمودی در این یادداشت به اندیشه های اقتصادی در آستانه انتخابات نهم ریاست جمهوری پرداخته است.متن کامل یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه امده است:

 

توزیع درآمد و دیدگاه قابلیت انسانی...ادامه