فساد اقتصادی و توسعه؛روزنامه همشهری،آبان 81

دسته: یادداشت ها

فساد اقتصادی و توسعه،عنوان یادداشتی است از دکتر محمودی که تحت عنوان دفتر مطالعات و بهبود سیستم های معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی در روزنامه همشهری انتشار یافته،دکتر محمودی در این یادداشت به بررسی شاخص فساد اقتصادی در روند توسعه پرداخته که متن کامل آن در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

فساد اقتصادی و توسعه...ادامه