آموزش برای توسعه؛ روزنامه سلام،آبان 72

دسته: یادداشت ها

آموزش برای توسعه،عنوان یادداشتی است از دکتر محمودی، که در سال 72 در روزنامه سلام،منتشر گردیده است.روزنامه سلام اگرچه بعدها در نتیجه رخدادها و تحولات سیاسی از انتشار باز ماند،اما یکی از پرمخاطب ترین روزنامه های تاریخ نشریات ایران بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به اهمیت مقوله آموزش در روند توسعه پرداخته و از ابعاد گوناگون آنرا مورد بررسی قرار داده است.متن کامل یاددشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است

 

آموزش برای توسعه...ادامه