بده بستان کار و رفاه،هفته نامه تجارت فردا،اردیبهشت 94

دسته: یادداشت ها

بده بستان کار و رفاه عنوان نوشته ای است که ابراهیم علیزاده از لابلای مصاحبه با دکتر محمودی تنظیم کرده و قبل از مصاحبه اصلی آنرا در شماره این هفته تجارت فردا منتشر نموده است.متن کامل این نوشته در ادامه آمده است:

 

بده بستان کار و رفاه...ادامه