فیل و فنجان،ماهنامه اقتصاد ایران،اسفند 93

دسته: یادداشت ها

فیل و فنجان،عنوان یادداشت دکتر محمودی در ماهنامه اقتصاد ایران است.دکتر محمودی در این یادداشت به ریشه های ضعف در توزیع درآمد در ایران پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

فیل و فنجان...ادامه