چالش های بخش سلامت و بیمه های درمانی؛روزنامه اعتماد،بهمن 86

دسته: یادداشت ها

چالش های بخش سلامت و بیمه های درمانی،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد بوده که در بهمن ماه سال 86 انتشار یافته است.دکتر محمودی در این یادداشت به ارزیابی نظام سلامت در کشور و مباحث پیرامون آن پرداخته است.متن یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

چالش های بخش سلامت و بیمه های درمانی...ادامه