شرط لازم برای تغییر در اقتصاد،شرکت در انتخابات،روزنامه اعتماد،خرداد،92

دسته: یادداشت ها

شرط لازم برای تغییر در اقتصاد،شرکت در انتخابات،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت خبر از اوضاع بد اقتصادی داده و شرط لازم در تغییر آنرا شرکت در انتخابات عنوان کرده است.متن یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

شرط لازم برای تغییر در اقتصاد،شرکت در انتخابات...ادامه