کودکان روستایی در معرض فقر بیشتر،روزنامه دنیای اقتصاد،اردیبهشت 91

دسته: یادداشت ها

کودکان روستایی در معرض فقر بیشتری هستند،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه دنیای اقتصاد بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی به پدیده فقر کودک و ابعاد گوناگون آن پرداخته است.متن یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

کودکان روستایی در معرض فقر بیشتری هستند...ادامه