برنامه تأثیرگذار برای بودجه 92،روزنامه دنیای اقتصاد،اسفند 91

دسته: یادداشت ها

برنامه تأثیر گذار برای بودجه 92،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه دنیای اقتصاد بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی توصیه هایی در خصوص ارائه وعده غذای گرم به دانش آموزان،همچنین پرداخت یارانه نقدی به خانوارها مشروط به حضور فرزندان در مدارس ارائه کرده است.متن یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

برنامه تأثیرگذار برای بودجه 92...ادامه