فقر با تزریق درآمد حل نمی شود،روزنامه آرمان،مهر 89

دسته: یادداشت ها

فقر با تزریق درآمد حل نمی شود،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه آرمان بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به معضل فقر و راهکارهای مبارزه با آن پرداخته است.متن یادداشت به صورت فایل پی دی اف در صفحه اول روزنامه در ادامه آمده است:

 

فقر با تزریق درآمد حل نمی شود...ادامه