پشت میله های زندان فقر،روزنامه اعتماد،شهریور 86

دسته: یادداشت ها

پشت میله های زندان فقر،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد،در شهریورماه 86 بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی تحلیلی از رابطه فقر و قابلیت های انسانی ارائه داده است.متن یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

پشت میله های زندان فقر...ادامه