جلوه ای از عدالت ورزی دولت نهم،روزنامه اعتماد ملی،شهریور 86

دسته: یادداشت ها

جلوه ای از عدالت ورزی دولت نهم،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی در شهریور سال 86 بوده است،دکتر محمودی در این یادداشت به سفرهای استانی محمود احمدی نژاد،رئیس جمهور وقت پرداخته است.متن یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

جلوه ای از عدالت ورزی دولت نهم...ادامه