توسعه ای از جنس دیگر،روزنامه اعتماد ملی،مرداد 86

دسته: یادداشت ها

توسعه ای از جنس دیگر،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی بوده،که در مرداد 86 انتشار یافته است.دکتر محمودی در این یادداشت به دو مفهوم سرمایه انسانی و قابلیت انسانی پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

توسعه ای از جنس دیگر...ادامه