فقر،گداپروری،نفی کرامت انسان،روزنامه اعتماد ملی،خرداد 87

دسته: یادداشت ها

فقر،گدا پروری،نفی کرامت انسان،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی بوده که در خرداد 87 انتشار یافته است. در این یادداشت دکتر محمودی به پدیده فقر و مباحث پیرامون آن پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

فقر گداپروری،نفی کرامت انسان...ادامه