تمکین به مبانی علمی در تغییر؛روزنامه اعتماد ملی،مهر 87

دسته: یادداشت ها

تمکین به مبانی علمی تغییر،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به چرایی و چگونگی تغییر وضع موجود در راستای توسعه،پرداخته است.متن یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

تمکین به مبانی علمی تغییر...ادامه