آرمان توسعه؛هفته نامه رفاه ملت،مهر 86

دسته: یادداشت ها

آرمان توسعه،عنوان یادداشت دکتر محمودی در هفته نامه رفاه ملت بوده که مهر 86  انتشار یافته است.دکتر محمودی در این یادداشت به مبحث توسعه نایافتگی و مسائل پیرامون آن پرداخته است.متن کامل این یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

آرمان توسعه...ادامه