نوبلیست های اقتصادی سال 2007،روزنامه اعتماد ملی،آبان 86

دسته: یادداشت ها

نوبلیست های اقتصادی سال 2007،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به معرفی برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2007 میلادی و توضییح نظریات آنها پرداخته است.متن یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

نوبلیست های اقتصادی سال 2007...ادامه