مهار غول تورم؛روزنامه اعتماد ملی،دی ماه 86

دسته: یادداشت ها

مهار غول تورم،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه اعتماد ملی بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی به طرح راهکارهای موثر در مهار تورم و مباحث پیرامون آن پرداخته است.متن یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

مهار غول تورم...ادامه