نفت اقتصادی و اقتصاد نفتی،روزنامه کارگزاران،بهمن 86

دسته: یادداشت ها

نفت اقتصادی و اقتصاد نفتی،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه کارگزاران بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی به ارزیابی نقش نفت در اقتصاد کشورها پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

نفت اقتصادی و اقتصاد نفتی...ادامه