نامه انتقادی اقتصاددانان به احمدی نژاد،روزنامه شرق،خرداد 86

دسته: یادداشت ها

نامه انتقادی اقتصاددانان به احمدی نژاد،تیتر روزنامه شرق از نامه 57 اقتصاددان کشور که دکتر محمودی هم از افراد امضاء کننده آن بوده،به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق،درباره شرایط اقتصادی کشور طی سالهای 1384-1385 بوده است.متن کامل نامه در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

نامه انتقادی اقتصاددانان به احمدی نژاد...ادامه