وزن اقتصاد در سبد منافع ملی؛روزنامه هم میهن،تیر 86

دسته: یادداشت ها

وزن اقتصاد در سبد منافع ملی،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه هم میهن بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به نقش دیپلماسی و سیاست خارجی در تامین منافع ملی و فرصت های اقتصادی پرداخته است.متن کامل این یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه امده است:

 

وزن اقتصاد در سبد منافع ملی...ادامه