سیاست های حمایتی و ثبات الگوی توزیع درآمد،روزنامه رفاه ملت،مهر 86

دسته: یادداشت ها

سیاستهای حمایتی و ثبات الگوی توزیع درآمد،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه ملت ما بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به اقدامات و سیاستهای حمایتی رایج در کشور پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

سیاستهای حمایتی و ثبات الگوی توزیع درآمد...ادامه