رفاه،توسعه،فقر و توزیع درآمد؛روزنامه شرق،تیر 86

دسته: یادداشت ها

رفاه،توسعه،فقر و توزیع درآمد،عنوان بخش اول یادداشت دکتر محمودی در روزنامه شرق بوده است.بخش دوم این یادداشت نیز تحت عنوان فرصت سازی برای انتخاب آزاد در این روزنامه انتشار یافته است.متن کامل هر دو بخش در ادامه به صورت فایل پی دی اف امده است:

 

رفاه،توسعه،فقر و توزیع درآمد...ادامه