تعادل در اقتصاد آزاد؛روزنامه شرق،مرداد 86

دسته: یادداشت ها

تعادل در اقتصاد آزاد عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه شرق است.دکتر محمودی در این یادداشت با طرح تمثیلی از احداث یک طرح عمرانی،به اهمیت و نقش تعادل در اقتصاد آزاد می پردازد.متن کامل این یادداشت به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

تعادل در اقتصاد آزاد...ادامه