رفرم قبل از اجرا در سیستم مالیات بر ارزش افزوده؛روزنامه شرق،مرداد 86

دسته: یادداشت ها

رفرم قبل از اجرا در سیستم مالیات بر ارزش افزوده،عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه شرق است.دکتر محمودی در این یادداشت به منابع مالی و درآمدهای قابل اتکای دولت از جمله مالیات پرداخته است.متن کامل این یادداشت در دوبخش به صورت یک فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

رفرم قبل از اجرا در سیستم مالیات بر ارزش افزوده...ادامه