فقر و هراس از فقر؛روزنامه کارگزاران،اسفند 86

دسته: یادداشت ها

فقر و هراس از فقر عنوان یادداشت دکتر محمودی در روزنامه کارگزاران بوده است.دکتر محمودی در این یادداشت به موضوع فقر و بررسی و ارزیابی آن از ابعاد گوناگون پرداخته است.متن کامل این یادداشت در نیم صفحه پایین روزنامه کارگزاران در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

فقر و هراس از فقر...ادامه