زنان و اشتغال؛روزنامه اعتماد ملی،اسفند 86

دسته: یادداشت ها

زنان و اشتغال عنوان یادداشت دکتر محمودر در روزنامه اعتماد ملی در سال 1386 بوده است.در این یادداشت دکتر محمودی به حقوق زنان و تلاش در استیفای آن با توجه به بند سوم قانون اساسی پرداخته است.متن کامل یادداشت در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

زنان و اشتغال...ادامه