شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

نهادهای عمومی غیر دولتی برای "فقر زدایی" به دولت کمک کنند، روزنامه ایران، خرداد ۹۹

از مهمترین پیامدهای عینی کرونا گسترش فقر در سطح جهانی است. پدیده‌ای که پیشتر هم وجود داشته اما حالا شتاب بیشتری گرفته است. فقر اصولاً محصول سیاستهای اجتماعی و اقتصادی است و به همین منظور هم آنچه تا کنون در ایران برای مواجهه و تعدیل آن در کشور اجرایی شده نتوانسته به یک روند تبدیل شـود. اصولاً گاهی با مشی سیاسی و با اعمال سیاستهای حامی پروری و گاه متأثر از رخدادهایی چون کرونا با تصمیمات مقطعی و موقتی رو به رو بوده‌ایم. وحید محمودی اقتصاددان حوزه فقر و استاد دانشگاه ضمن تبیین روند سیاست گذاریهای فقرزدا از منظر داخلی و خارجی از موقعیت دولت کنونی در دوران پسا کرونا و مواجهه با پدیده فقر می‌گوید. او از همه نهادهای عمومی که تا کنون به صورت منفک در اقدامات اجتماعی و اقتصادی دخیل بوده‌اند، می‌خواهد در شرایط کنونی به کمک دولت بیایند و یک پنجره واحد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی عملیاتی تشکیل بدهند

‌‌‌
نهادهای عمومی غیر دولتی برای "فقر زدایی" به دولت کمک کنند...ادامه


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید