شنبه, ۰۹ مرداد ۱۴۰۰

کرونا معیار سنجش نظام حکمرانی بود، روزنامه ایران، اردیبهشت ۹۹

‌ ۹۰ روزی می شود که ایران میزبان میهمان ناخواندهای است که با آمدنش فضای خانه و کاشانه‌مان را زیر و زبر کرده. حکایت ما و او حکایت مثلی است که میگوید "میهمان اگرچه عزیز است ولی همچو نفس خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود" خانه نشینی و تغییر اساسی در سبک زندگی تمام افراد جامعه تنها یکی از بزرگترین پیامدهای ورود کرونا به ایران است که دارد ما را خفه میکند. بیماری که نه فقط جسم و جان بلکه ویروسش را به جان اقتصاد نه چندان سالم کشور هم انداخته است. کرونا فراتر از مرزها در دموکراتیک‌ترین حالت ممکن اقتصاد جهانی را به لرزه انداخت و دور از ذهن نیست اگر بگوییم جهان آماده تغییراتی اساسی در چگونگی راهبردهای اقتصادی است. وحید محمودی، اقتصاددان با بررسی آنچه کرونا بر ساختارهای اقتصاد داخلی و خارجی تحمیل کرده از بایدهای عصر پساکرونا و جهان بعد از آن میگوید. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

‌کرونا معیار سنجش نظام حکمرانی...ادامه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید