دوشنبه, ۰۳ آبان ۱۴۰۰

عقلانیت و آزادی منتشر شد، نشر نی، دی‌ماه ۱۳۹۸

 

‌نشر نی از انتشار عقلانیت و آزادی، اثر ارزشمند آمارتیاسن که توسط دکتر وحید محمودی و دکتر علیرضا بهشتی ترجمه گردیده، در دی‌ماه سال جاری(۱۳۹۸) خبر داده است. این انتشارات در توضیحاتی پیرامون این کتاب آورده است:" کتاب حاضر یکی از عمیق‌ترین و برجسته‌ترین کتاب‌ها در حوزه‌ی فلسفه و علوم اجتماعی است که تاکنون به رشته‌ی تحریر درآمده است. آمارتیا سن در این اثر با پیوند نظام‌مند عقلانیت و آزادی، نگاه متعارف به عقلانیت را به چالش کشیده و از آن عبور کرده است. او به آزادی به‌مثابه عقلانیت اجتماعی می‌نگرد. از دیدگاه سن، بین عقلانیت و آزادی ربط وثیقی وجود دارد و بدون فهم و درک عمیق یکی، دیگری را نمی‌توان فهمید. به بیان دیگر، آزادی به عقلانیت و عقلانیت به آزادی وابسته است، چون بدون داشتن آزادی، انتخاب عقلانی ممکن نیست. سن این دیدگاه را که عقلانیت فقط به‌دنبال حداکثر کردن نفع شخصی فرد است رد می‌کند و می‌گوید این دیدگاهِ جزمی، حق عقل و عقلانیت را ادا نمی‌کند و اگر بر جنبه‌ی فرصتی آزادی تمرکز کنیم، مفهوم آزادی و عقلانیت می‌تواند ما را بسیار فراتر از نفع شخصی فرد رهمنون سازد.

‌عقلانیت و آزادی منتشر شد...ادامه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید