پیام‌های بودجه دولت برای بودجه خانوار در گفت‌وگو با وحید محمودی، شارژ موقت رفاه مردم، هفته نامه تجارت فردا، آذر 95

دسته: مصاحبه ها

افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی، گرانی نرخ رسمی دلار و حامل‌های انرژی، بدون تغییر ماندن هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های دولت از خدمات عمومی گرفته تا هزینه‌های رفاه اجتماعی و افزایش حقوق کارمندان، هرکدام چه تاثیری می‌تواند بر معیشت خانوار ایرانی داشته باشد؟ وحید محمودی، اقتصاددان با ارزیابی پیام‌های هرکدام از این تغییرات برای بودجه خانوار می‌گوید: «یادمان باشد امسال (سال 1396) سال انتخابات است و قرار نیست نه یارانه کسی حذف شود و نه افزایش قیمتی را شاهد باشیم!» در عین حال وی می‌گوید: اساساً بودجه در کشور ما یک سند توسعه نیست بلکه سند توزیع رانت است. بسیاری از منابع تخصیص داده‌شده اساساً کارکرد ضدتوسعه دارند. دولت تدبیر و امید هم مشی محافظه‌کارانه خود را ادامه می‌دهد و هیچ نوآوری و انقلابی یا حداقل اصلاحی در بودجه برای هدایت هر چه بیشتر آن به سمت توسعه و رفاه ملی انجام نمی‌دهد.‌

 

شارژ موقت رفاه مردم...ادامه