اعتراف تکنوکرات‌ها به شکست خصوصی‌سازی در ایران /وضعیت فعلی خطرناک است،اقتصاد نیوز،فروردین 94

دسته: مصاحبه ها

دکتر محمودی: با وجود اینکه بین علمای اقتصاد و نحله‌های فکری در مورد خصوصی سازی اجماع نظر وجود دارد، اما به نظر من هم اگر خصوصی‌سازی در ایران انجام نمی‌شد، بهتر بود. در دولت اصلاحات که به نمایندگی دولت در مباحث اصل ۴۴ در جلسات کمسیون اقتصاد مجمع، شرکت می‌کردیم و در برخی جلسات ستاد اقتصاد دولت، بنده از‌‌ همان موقع در ساخت اقتصاد سیاسی ایران شعار کوچک‌سازی دولت را انحرافی می‌دانستم و معتقد به کوچک‌سازی حاکمیت بودم و طی گزارشی تحت عنوان آثار فربه‌گی نهاد‌های عمومی غیردولتی بر اقتصاد ملی را به مسولین وقت گوشزد کردم. ولی متاسفانه چیدمان نظام تدبیر ملی در مسیر دیگری تعریف شده است و همچنان به بیراهه می‌رود...

این گفته ها،بخشی از اظهارات دکتر محمودی در یک میزگرد وایبری بوده که به ابتکار سایت مرجع اقتصاد ایران(اقتصاد نیوز) و با حضور تنی چند از چهره های سرشناس اقتصاد ایران برگزار گردیده است.متن کامل این میزگرد را از طریق لینک زیر در وب سایت اقتصاد نیوز بخوانید:

ا

عتراف تکنوکرات ها به شکست خصوصی سازی...ادامه