کسب مجوز بیمه تجارت از شورای عالی بیمه،مصاحبه با ماهنامه تجارت،اردیبهشت 92

دسته: مصاحبه ها

کسب مجوز بیمه تجارت از شورای عالی بیمه،تیتر ماهنامه تجارت فردا از گفتگو با دکتر محمودی در همین خصوص بوده است.در این گفتگو دکتر محمودی به چند و چون اخذ مجوز و تأسیس بیمه تجارت پرداخته است.متن مصاحبه به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

کسب مجوز بیمه تجارت...ادامه