نگاه دولت کماکان صدقه ای است،مصاحبه با روزنامه شرق،مهر 89

دسته: مصاحبه ها

نگاه دولت کماکان صدقه ای است،تیتر روزنامه شرق از مصاحبه با دکتر محمودی بوده است.در این مصاحبه دکتر محمودی به تحلیل فضای اقتصادی ایران در آن مقطع و سیاستهای دولت وقت در اقتصاد کشور پرداخته است.متن مصاحبه به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

نگاه دولت کماکان صدقه ای است...ادامه