نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه ملی؛مصاحبه با روزنامه کارگزاران،اسفند 86

دسته: مصاحبه ها

نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه ملی،عنوان مصاحبه روزنامه کارگزاران با دکتر محمودی بوده است.دکتر محمودی در این مصاحبه به ارزیابی نقش بنگاههای کوچک و متوسط در موضوع اشتغال و در کل توسعه ملی پرداخته است.متن کامل مصاحبه در نیم صفحه پایین روزنامه، در ادامه به صورت فایل پی دی اف آمده است:

 

نقش بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه ملی...ادامه