ضرورت مشارکت مردم در اداره امور؛مصاحبه با روزنامه اعتماد ملی ،اسفند 86

دسته: مصاحبه ها

ضرورت مشارکت مردم در اداره امور،تیتر صفحه اول روزنامه اعتماد ملی از مصاحبه با دکتر محمودی بوده است.دکتر محمودی در این مصاحبه به مباحث مرتبط با توسعه و دموکراسی از ابعاد گوناگون پرداخته است.متن کامل این مصاحبه به صورت فایل پی دی اف در ادامه آمده است:

 

ضررورت مشارکت مردم در اداره امور...ادامه