یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳

تعاون و توسعه اقتصادی

tavon-tosee-slide

نام کتاب:

تعاون و توسعه اقتصادی

مولفان:

دکتر وحید محمودی

غلامرضا علیزاده

غلامرضا سرآبادانی

(وزارت تعاون،معاونت تحقیقات،آموزش و ترویج)

ناشر:

انتشارات خوشبین

سال انتشار:

1387

نوبت چاپ:

اول

شماره شابک:

978-964-7194-24-2

 

درباره کتاب:

 

 آیا ساز و کار تعاونی می تواند بدیل مناسبی برای گریز از کاستی ها و نقصان های موجود اقتصادی و اجتماعی باشد؟ آیا تعاونی را می توان به مثابه الگو و پارادایمی برای توسعه یافتگی در نظر گرفت؟ آیا تعاونی راه سومی میان سوسیالیسم و لیبرالیسم است؟ و اگر چنین است نقش کنونی ان در فرآیند توسعه چگونه تعریف می شود؟ضعف ها و قدرت های بخش تعاون کدام است؟جایگاه تعاون و تعاونی ها در جهان امروز و ایران چگونه است و از چه ظرفیت هایی برای پاسخگویی به مشکلات برخوردار است؟

کتاب «تعاون و توسعه اقتصادی» در بردارنده سه مقاله با محوریت نظریه تعاون است که به دنبال پاسخ به پرسشهای مطرح شده می باشد.این مقالات با طرح مباحث تئوریک در زمینه تعاون و توسعه،تعاون و اسلام،و تعاون و اقتصاد به تبیین مبانی نظری تعاون پرداخته اند.
در مقاله نخست سعی شده ضمن توضییح مراحل و الگوهای متعدد توسعه،نقش اقتصادی بخش تعاون در توسعه نیز تشریح گردد.نگارنده سپس به اقتصاد بخش تعاون در ایران می پردازد و ضعف ها و قدرت های این بخش را معرفی می کند.
در مقاله دوم به اختلاف دیدگاه میان صاحبنظران توسعه اقتصادی پرداخته شده و از منظری انتقادی بر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد و بر شمردن مضرات آن،از نهضت تعاون به عنوان رقیب لیبرالیسم یاد می شود و ضمن تعیین نسبت تعاون و توسعه و کاربرد آن،در عدالت و تأمین اجتماعی،به کاربرد آن در توسعه دمکراتیک اشاره می شود.
مقاله آخر تحت عنوان اقتصاد تعاونی در اسلام می باشد.نگارنده مقاله در صدد است که اقتصاد بخش تعاون را به عنوان راه میانه و راه سوم معرفی نماید.وی ضمن ارائه عملکرد بخش تعاون به جایگاه آن در قانون اساسی اشاره داشته و با بررسی مبانی اخلاقی و فرهنگی بخش تعاون به جنبه های حقوقی و فقهی آن نیز پرداخته است.

 

فهرست مطالب:

 

مقاله اول:

-نقش اقتصاد بخش تعاون در فرآیند توسعه

 

مقاله دوم:

-نظریه اقتصاد تعاون

 

مقاله سوم:

-اقتصاد تعاونی در اسلام

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید