پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۸

پوپولیسم و پولباشی میراث شوم احمدی نژاد، روزنامه آرمان، بهمن 97

آرمان: سوسن یحییپور- امیر داداشی: پس از بروز التهابات ارزی در نیمه اول سال جاری، بسیاری از بازارها، به ویژه بازارهای مصرفی دچار دگرگونی شدند. برخی کارشناسان این التهابات را به فشارهای بیرونی و آثار روانی خروج آمریکا از برجام ارتباط دادند و عدهای دیگر از تحرکات داخلی و وجود رد پای قدرت در این ماجرا گفتند. اما هر چه بود، اکنون قدرت خرید بسیاری از شهروندان به حداقل خود رسیده و به گفته کارشناسان حوزه کار، کارگران دیگر نصف توان مالی سال گذشته خود را هم ندارند. این امر علاوه بر اینکه تبعات اقتصادی مختلفی دارد، باعث می شود سرپرستان خانوار به شغلهای دوم و سوم روی بیاورند تا شاید از این طریق بتوانند نیازهای اولیه خود یعنی خوراک و پوشاکشان را تامین کنند. در این صورت آنها دیگر زمانی برای آموزش، درمان، سرگرمی، مطالعه، مشارکت سیاسی و اجتماعی، مسافرت و... پیدا نمی کنند. همین موضوع علاوه بر تبعات اقتصادی، دامنه مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دربرمی گیرد و ممکن است خسارات جبران ناپذیری برجا بگذارد...

 

پوپولیسم و پول‌باشی...ادامه

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید