پنجشنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۸

با توزیع سبد کالا نمی توان فقرزدایی کرد، روزنامه جهان صنعت، آذر 97

وحید محمودی استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با جهان صنعت عنوان کرد: دولت سالهاست که چنین بودجه هایی برای بحث های فقر زدایی در نظر می‌گیرد. عملا هم این بودجه ها یا کامل تخصیص داده نمی شوند یا به روش‌های خاصی هزینه می شوند که برون‌داد لازم را در عمل ندارد.

وی در ادامه افزود: درعمل پشت بودجه های تعیین شده برای فقرزدایی برنامه جدی وجود ندارد. در صورتی که باید با برنامه های جدید فقرزدایی زمینه توانمندی اقشار ضعیف جامعه را فراهم کرد.

محمودی با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه در این زمینه گفت:اینکه صرفا منابعی را در دست بگیریم و نگاه حمایتی‌و پولی در آمدی و صدقه وار به فقرا کمک کنیم این شایسته نیست و کمکی پایدار به این اقشار نمی کند.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: با توزیع چند نوبت سبد کالا تنها به صورت کوتاه مدت و مقطعی احساس التیام به اقشار ضعیف داده می‌شود، در صورتی که کمکی به فقر زدایی نمی‌کند.این مسکن موقت است و مسکن درمان انجام نمی دهد و تنها مسکن ، عزت و منزلت و کرامت انسانی را زیر سوال می برد. این روش نه تنها با مبانی ایرانی و اسلامی بلکه با شاخص های فقر زدایی نیز سازگاری ندارد.

 

با توزیع سبد کالا نمی توان فقرزدایی کرد...ادامه

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید