جمعه, ۰۱ آذر ۱۳۹۸

كاهش فقر با سرمايه‌گذاري در تقويت قابليت‌هاي انساني ميسر مي‌شود،مصاحبه با خبرگزاری ایسنا،خرداد 89

سرویس : اقتصادي - مجلس:يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: حل واقعي فقر و شكل‌گيري توسعه پايدار ملي حاصل يك فرآيند بلند مدت توانمندسازي است كه فقط با سرمايه گذاري بر روي قابليت‌هاي انساني به نتيجه مي‌رسد. به گزارش ايسنا وحيد محمودي در آستانه برگزاري نخستين اجلاس بين المللي نيكوكاري، افزود: فقر را بايد فراتر از ديد مادي و محدود به كاهش ميزان درآمدها دانست، فقر در ديدي وسيع‌تر به معناي محروميت از قابليت‌هاي پايه انساني اعم از درآمد، سلامت، آموزش و عدم برخورداري از آزادي‌هاي اجتماعي و سياسي است.

وي گفت:‌ اگر خط فقر را 800 هزار تومان تصور كنيم. وضعيت معيشتي فردي كه دچار يك بيماري مزمن است حتي با ميزان درآمد ماهانه 850 هزار تومان(بالاي خط فقر) نامناسب‌تر از فرد سالمي است كه با درآمد ماهانه 750 هزار تومان (زير خط فقر) زندگي مي‌كند زيرا نفر اول ناگزير به پرداخت هزينه‌هاي بالاي درماني براي بيماري مزمن خود است. عضو هيات علمي دانشگاه تهران اضافه كرد:‌ برخورداري از قابليت‌هاي اجتماعي و سياسي نيز چون به فرد امكان انتخاب مي‌دهد، مانع فقر مي شود و افراد فقير معمولا از مشاركت سياسي و اجتماعي پاييني هم در جامعه برخوردار هستند.

محمودي ادامه داد: قابليت‌هاي فردي مانند سلامت، آموزش، تجربه، مهارت و تجربه به فرد امكان حركت مي‌دهد اما اين قابليت‌ها در صورت مهيا نبودن شرايط محيطي به كارآيي در جامعه منجر نمي‌شود. وي با تاكيد بر ضرورت فراهم‌سازي شرايط محيطي براي پياده‌سازي قابليت‌هاي در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ادامه داد: در اين زمينه بايد حداقل‌هاي شرايط محيطي فراهم شود. اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به ضرورت تغيير نگرش سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان براي رفع فقر گفت: معضل فقر نه با تزريق درآمد بلكه با اجياد و تقويت قابليت‌هاي فردي و محيطي برطرف مي شود. محمودي لازمه فقرزدايي را ايجاد توانايي ايستادن، حركت و حق انتخاب در افراد عنوان كرد و يادآور شد: با نگاه درآمدي فقر فقط يك معلول است و براي شناسايي علت فقر كمتر تلاش مي‌شود. درحالي كه در نگاه توانمندسازي، فقر معلول ضعف نيروي كار و نبود قابليتهاي فردي و اجتماعي است كه بايد ريشه‌هاي آن از بين برود. وي تمركز روي تقويت قابليت‌هاي انساني را از شيوه‌هاي توانمندسازي همچنين روشي براي فقرزدايي برشمرد و افزود: براي حل معضل فقر بايد درابتدا ديدمان نسبت به اين پديده اصلاح شود. عضو هيات علمي دانشگاه تهران با تاكيد مجدد بر سياستگذاري اصولي بر مبناي ديدگاه قابليت محور گفت: در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه در درازمدت شاهد كاهش معضل فقر و افزايش قابليت‌هاي اجتماعي، انساني،‌آموزش، سلامت و بهداشت باشيم.

محمودي افزود: در يك دوره هشت ساله رياست جمهوري در آمريكا به ميزان 50 درصد اعتبارات جهاني افزايش يافت و به علت توجه به توانمندسازي و افزايش قابليت‌هاي فردي و محيطي، فقر به همين ميزان كاهش يافت. حال آن كه ممكن است در كشور ديگري با نگاه صرف درآمدافزايي و بدون توجه به نگاه توانمندسازي و تقويت نيروهاي انساني حتي درآمد مردم دو برابر شود اما فقر در جامعه هيچ كاهش نداشته است. وي با بيان اين كه فقرزدايي با ديدگاه درآمد محوري امكان‌پذير نيست، يادآور شد: با وجود اين متاسفانه نگاه غالب سياستمداران براي بر طرف كردن مشكلات اقتصادي، درآمد محوري است. وحيد محمودي، رييس كارگروه توسعه و توانمندسازي نخستين اجلاس بين المللي نيكوكاري است كه به همت بنياد نيكوكاري فردوس به دبير كلي سيد رضا نيري، اول و دوم تير با حضور مسئولان بلندپايه كشور و نمايندگان سازمان‌هاي بين المللي در تهران برگزار مي‌شود

 

خبرگزاری ایسنا،25 خرداد 89

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید