دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۹

وزن اقتصاد در سبد منافع ملي بايد افزايش يابد،مصاحبه با خبرگزاری فارس،مهر 82

 

خبرگزاري فارس: عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت:‌ وزن اقتصاد در سبد منافع ملي پايين است و بايد افزايش يابد.

وحيد محمودي در گفتگو با خبرگزاري فارس افزود: صرف داشتن سياست توسعه صادرات كفايت نمي كند تا صادرات غيرنفتي افزايش يابد؛ بلكه بايد ديپلماسي سياسي در خدمت تجارت و حضور اقتصادي كشور در دنيا باشد. وي افزود: الان كشورهايي توانسته اند، سهم قابل توجهي از اقتصاد جهان را داشته باشند كه سياست آنها در خدمت منافع اقتصادي است. عضو هيات عملي دانشكده مديريت دانشگاه تهران در عين حال يادآور شد: با نگاه اقتصاد محوري نمي توان مسايل كشور را سامان داد. بلكه با رويكرد ديگري كه محور آن قابليتهاي انساني است بايد مبناي توسعه قرار گيرد، در آن صورت بايد آموزش و پرورش رشد يابد. وي تاكيد كرد: اگر نيروي انساني متحول شود، توليد فكر مي نمايد و قواعد بازي در عرصه اقتصادي جهاني را پيدا مي كند. محمودي توسعه را عصاره امكان آزادي دانست و گفت: براساس اين رويكرد، اگر توسعه همه جانبه اتفاق بيفتد، جامعه مهياي وارد شدن به عرصه جهاني مي شود. وي افزود: اگر شفافيت در جامعه باشد، حقوق اجتماعي مردم به رسميت شناخته مي شود، در آن صورت قدرت رقابت بنگاهها افزايش مي يابد. وي با اشاره به اين كه 15 سال پيش كارشناسان به مسئوولين اقتصادي هشدار دادند كه فرصتي براي توسعه اقتصادي وجود ندارد، گفت: هم اكنون حمايتهايي از صنعت انجام مي شود، اين حمايتها نبايد دائمي باشد، بلكه بايد زمان مشخصي براي حمايت از صنايع وجود داشته باشد. عضو هيات علمي دانشگاه تهران افزود: بسته بودن اقتصاد، باعث منزوي شدن در دنيا و عقب ماندن از سهم اقتصاد جهاني مي شود. وي افزود: سياست جايگزيني واردات شكست خورده است و در حالي كه اين سياست در برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي اتخاذ شد. در برنامه سوم ديدگاه تلفيقي از دو نوع سياست جايگزين واردات و توسعه صادرات اتخاذ شد كه چون سياست واحدي انتخاب نشد، منابع را هدر داد.

 

خبرگزاری فارس،82/7/9

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید