یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶

سوابق اجرایی

-عضو هیات امنا صندوق ذخیره شهرداری تهران، مهر 1396 تاکنون

- مدير عامل هولدينگ سرمايه گذاري خارجي ايران(ايهاك)- دوسلدورف المان- 1392 تاكنون

- مشاور عالي مدير عامل بانك تجارت و رئيس هيات موسس بيمه تجارت و شركت تأمين سرمايه تجارت- 1392-1388

- عضو هيات مديره شرکت مهندسين مشاور تجارت1391- 1388

- معاون پژوهشي پژوهشگاه تامين اجتماعي( موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي)- (1386- 1385).

- عضو هيات مديره شرکت احداث صنعت ايران – وزارت صنايع و معادن – (1385- 1383).

- معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزير تعاون (1384-1382)

- مديركل دفتر مطالعات بهره وري و بهبود سيستم وزارت بازرگاني – 1382-1380

- مديركل نشر و پژوهش دانشگاه شاهد و مدير مسئول و سردبير فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور (1375-1372)

عضويت در مجامع و شوراها

- عضو مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت(انديشكده اقتصاد و انديشكده عدالت)

- عضو كمسيون مديريت، اقتصاد و بازرگاني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، 1389 تاكنون.

- عضو شوراهاي عالي بانك تجارت (شوراي عالي برنامه ريزي استراتژيك، شوراي عالي مديريت ريسك، شوراي عالي آموزش، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي راهبردي تحقيقات بانك)-

(1392- 1388)

- عضو شورای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارايي - از دی1388 تاکنون.

- رئيس کميته توسعه پايدار شهری- مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران (87-1386)

- عضو گروه پژوهشي "عدالت و رفاه اقتصادي" و گروه پژوهشي "اخلاق و اقتصاد" مرکز تحقيقات استراتژيک کشور- آذر 1384 تا کنون

- عضو شوراي سياستگذاري مديريت کارآفرينيدانشگاه تهران (86-1383)

- عضو شوراي عالي تامين اجتماعي (84-1382)

- عضو شوراي عالي بانكها(84-1381)

- عضو كميسيون شوراي اقتصاد كشور ( 84-1382)

- عضو کميسيون اقتصادي ستاد روابط خارجي – وزارت امور خارجه (84-1382)

- عضو كميسيون تخصصي اقتصاد هيات دولت (84-1382)

- عضو مجمع عمومي بانكهاي كشور (قائم مقام وزير تعاون) - (84-1382)

- عضو كميسيون سلامت و تامين اجتماعي تدوين برنامه چهارم توسعه كشور

- عضو هيات مميزه تخصصي اداري و مالي وزارت بازرگاني (83-1380)

- رئيس شوراي پژوهشي وزارت تعاون (84-1382)

- عضو شوراي ارتقاء سلامت وزارت بازرگاني (83-1380)

- مشاور صندوق بين المللي توسعه کشاورزي (ايفاد), وابسته به سازمان ملل در زمينه توسعه روستاي در ايران(2006-2008)

- عضو پيوسته انجمن بين المللي قابليت و توسعه انساني- دانشگاه هاروارد امريکا(2014-2005(

- رئیس کارگروه توسعه و توانمندسازی، نخستین اجلاس بین المللی نیکوکاری، بنیاد نیکوکاری فردوس و سازمانهای بین المللی، 1389

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید