پنجشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۸

سوابق اجرایی

-عضو هیات امنا صندوق ذخیره شهرداری تهران، مهر 1396 تاکنون
-مدير عامل هولدينگ سرمايه گذاري خارجي ايران(ايهاگ)- دوسلدورف المان1396 - 1392 
-مشاور عالي مدير عامل بانك تجارت و رئيس هيات موسس بيمه تجارت  و شركت تامين سرمايه تجارت- 1392-1388 
-عضو هيات مديره بانک تريد کاپيتال- 1393- 1389)
-عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاری ملی ايران- (1392-1390 )
-عضو هيات مديره شرکت مهندسين مشاور تجارت1391- 1388 
-معاون پژوهشي موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي (1386- 1385).
-عضو هيات مديره شرکت احداث صنعت ايران – وزارت صنايع و معادن – (1385- 1383).
-معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزير تعاون (1384-1382)
-مديركل دفتر مطالعات بهره وري و بهبود سيستم وزارت بازرگاني – 1382-1380
-مديركل نشر و پژوهش دانشگاه شاهد و مدير مسئول و سردبير فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور (1375-1372)
 
 عضويت در مجامع و شوراها‌:
 
-عضو مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت(انديشكده اقتصاد و انديشكده عدالت) 1391 تاكنون
- عضو هیأت مدیره خانه اندیشمندان علوم انسانی(از بدو تأسیس 1390 تا 1392)
-عضو كمسيون مديريت، اقتصاد و بازرگاني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، 1393-1389.
-عضو شوراهاي عالي بانك تجارت (شوراي عالي برنامه ريزي استراتژيك، شوراي عالي مديريت ريسك، شوراي عالي آموزش، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي راهبردي تحقيقات بانك)- (1392- 1388)
-عضو شورای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارايي  -.1392-1388
-رئيس کميته توسعه پايدار شهری- مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران (87-1386)
-عضو گروه پژوهشي "عدالت و رفاه اقتصادي" و گروه پژوهشي "اخلاق و اقتصاد" مرکز تحقيقات استراتژيک کشور- آذر 1384 تا 1392
-عضو شوراي سياستگذاري مديريت کارآفريني دانشگاه تهران (86-1383)
-عضو شوراي عالي تامين اجتماعي (84-1382)
-عضو شوراي عالي بانكها(84-1381)
-عضو كميسيون شوراي اقتصاد كشور ( 84-1382)
-عضو کميسيون اقتصادي ستاد روابط خارجي – وزارت امور خارجه (84-1382)
-عضو كميسيون تخصصي اقتصاد هيات دولت (84-1382)
-عضو مجمع عمومي بانكهاي كشور (قائم مقام وزير تعاون) - (84-1382)
-عضو كميسيون سلامت و تامين اجتماعي تدوين برنامه چهارم توسعه كشور
-عضو هيات مميزه تخصصي اداري و مالي وزارت بازرگاني (83-1380)
-رئيس شوراي پژوهشي وزارت تعاون (84-1382)
-عضو شوراي ارتقاء سلامت وزارت بازرگاني (83-1380)
-مشاور صندوق بين المللي توسعه کشاورزي (ايفاد), وابسته به سازمان ملل در زمينه توسعه روستاي در ايران(2006-2008)
-عضو پيوسته انجمن بين المللي قابليت و توسعه انساني- UNDP/دانشگاه هاروارد امريکا(2018-2005(
-عضو انجمن بين المللي اقتصاددانان ايراني 2010 تا كنون
-رئيس کارگروه توسعه و توانمندسازی، نخستين اجلاس بين المللی نيکوکاری، بنياد نيکوکاری فردوس و سازمانهای بين المللی، 1389 .
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید