یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳

سوابق اجرایی

- عضو هیات مدیره بورس انرژی ایران(1399 تا کنون)
- مدیر عامل و عضو هیات مدیره هلدینگ نفت و گاز پارسیان، 1400-1399(بزرگترین هلدینگ پترو پالایشی کشورودومین هلدینگ پتروشیمی کشور)
- رییس هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی انرژی سپهر،(1399-1397)
- عضو هیات امنا صندوق ذخیره شهرداری تهران،(1399-1396)
- مدير عامل هولدينگ سرمايه گذاري خارجي ايران(ايهاگ)- دوسلدورف المان1396 - 1392
- مشاور عالي مدير عامل بانك تجارت و رئيس هيات موسس بيمه تجارت  و شركت تامين سرمايه تجارت- 1392-1388
- عضو هيات مديره بانک تريد کاپيتال- (1393- 1389)
- عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاری ملی ايران- (1392-1390 )
- عضو هيات مديره شرکت مهندسين مشاور تجارت(1391- 1388)
- معاون پژوهشي موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي (1386- 1385).
- عضو هيات مديره شرکت احداث صنعت ايران – وزارت صنايع و معادن – (1385- 1383).
- معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزير تعاون (1384-1382)
- مديركل دفتر مطالعات بهره وري و بهبود سيستم وزارت بازرگاني – (1382-1380)
- مديركل نشر و پژوهش دانشگاه شاهد و مدير مسئول و سردبير فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور (1375-1372)

عضويت در مجامع و شوراها‌:

- عضو مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت(انديشكده اقتصاد و انديشكده عدالت) (1391 تاكنون)
- عضو كمسيون مديريت، اقتصاد و بازرگاني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، 1393-1389.
- عضو شوراهاي عالي بانك تجارت (شوراي عالي برنامه ريزي استراتژيك، شوراي عالي مديريت ريسك، شوراي عالي آموزش، شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي راهبردي تحقيقات بانك)- (1392- 1388)

- عضو شورای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارايي،(1392-1388)
- رئيس کميته توسعه پايدار شهری- مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران (87-1386)
- عضو گروه پژوهشي "عدالت و رفاه اقتصادي" و گروه پژوهشي "اخلاق و اقتصاد" مرکز تحقيقات استراتژيک کشور- آذر (1384 تا 1392)
- عضو شوراي سياستگذاري مديريت کارآفريني دانشگاه تهران (86-1383)
- عضو شوراي عالي تامين اجتماعي (84-1382)
- عضو شوراي عالي بانكها(84-1381)
- عضو كميسيون شوراي اقتصاد كشور ( 84-1382)
- عضو کميسيون اقتصادي ستاد روابط خارجي – وزارت امور خارجه (84-1382)
- عضو كميسيون تخصصي اقتصاد هيات دولت (84-1382)
- عضو مجمع عمومي بانكهاي كشور (قائم مقام وزير تعاون) - (84-1382)
- عضو كميسيون سلامت و تامين اجتماعي تدوين برنامه چهارم توسعه كشور
- عضو هيات مميزه تخصصي اداري و مالي وزارت بازرگاني (83-1380)
- رئيس شوراي پژوهشي وزارت تعاون (84-1382)
- عضو شوراي ارتقاء سلامت وزارت بازرگاني (83-1380)
- مشاور صندوق بين المللي توسعه کشاورزي (ايفاد), وابسته به سازمان ملل در زمينه توسعه روستاي در ايران(2006-2008)
- عضو پيوسته انجمن بين المللي قابليت و توسعه انساني- UNDP/دانشگاه هاروارد امريکا(2020-2005(
- عضو انجمن بين المللي اقتصاددانان ايراني (2010 تا كنون)
- رئيس کارگروه توسعه و توانمندسازی، نخستين اجلاس بين المللی نيکوکاری، بنياد نيکوکاری فردوس و سازمانهای بين المللی، 1389 .
 
 
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید