یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳

سوابق علمی

 

مدرك‌ تحصيلي‌

- ليسانس‌ اقتصاد نظري‌ - دانشگاه‌ اصفهان‌ - 1368

- فوق‌ ليسـانس‌ اقتـصاد نظري‌ (گرايـش‌ اقتصاد بين‌ الملل‌) – دانـشگاه‌ تربيــت‌ مدرس‌ -دانشگاه‌ تهران‌ - 1371

- دكتراي‌ اقتصاد (Ph.D) - گرايش‌ توسعه اقتصادي و ماليه عمومي - دانشگاه‌ اسكس (Essex) انگلستان‌ - 1379 ( 2000 ميلادي‌).

 

مرتبه‌ علمي‌

- استاد تمام(Professor) ـ پايه‌ 32- گروه مالي و بیمه( Finance and Insurance )-دانشگاه تهران 

- استاد مدعو (Visiting Professor)دانشگاه کاليفرنيا آمريکا(2009-2010)

 

مسئولیت های علمی

- موسس و مدیر دپارتمان مدیریت توسعه،دانشگاه تهران،1391 تاکنون

- عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، 1381 تا كنون

- تدريس‌ در دانشگاه‌ کاليفرنيا آمريکا (2009-2010)

- عضو هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ شاهد(1381-1372)

- تدريس‌ پاره‌ وقت‌ در دانشگاه‌هاي‌ مختلف‌ تهران‌ (1391-1369)

 

دروس‌ تدريس‌ شده‌

الف: دروس لیسانس

- اقتصاد خرد - اقتصاد بخش‌ عمومي‌

- اقتصاد كلان‌ - ماليه عمومي و اقتصاد دولت

- توسعه‌ و برنامه‌‌ريزي‌ اقتصادي‌

 ب: دروس فوق لیسانس و دکتری

- اقتصاد مديريت - اقتصاد سلامت

- توسعه و برنامه‌ريزي اقتصادي - مديريت توسعه

- بهروري اقتصادي - اقتصاد رفاه اجتماعي

 

شركت در دوره‌هاي آموزشي

مديريت مشاوره براي بهبود بهره‌ وري، مركز بهره‌ وري ژاپن، توكيو، 12-1 سپتامبر 2003

 

عضويت در هيات تحريريه مجلات علمي – پژوهشي

-Iranian journal of Finance

-فصلنامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت مالی - دانشگاه شهید بهشتی

-فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين- معاونت اقتصادي و برنامه ريزي وزارت بازرگاني

- فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي–معاونت اقتصادي وزارت اموراقتصادي و دارايي

- مجله كاوش هاي اقتصادي – دانشگاه يزد

- فصلنامه تحقيقات مالي- دانشگاه تهران

 

داور مجلات علمي - پژوهشي

- فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني

- فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي–معاونت اقتصادي وزارت اموراقتصادي و دارايي

- مجله پژوهشهاي اقتصادي – دانشگاه تربيت مدرس

- مجله برنامه و بودجه – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

- مجله تحقيقات اقتصادي- دانشگاه تهران

- مجله دانش مديريت- دانشگاه تهران

- فصلنامه تحقيقات مالي- دانشگاه تهران

- مجله دانشور – دانشگاه شاهد

- فصلنامه پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

- فصلنامه مدرس-دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

Iranian journal of information science and technology-دانشگاه شيراز

Journal of Applied Economics, Warwick, UK.(an ISI Journal) 

Iranian Economic Journal

 

داوری کتاب:

انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشگاه شاهد، انتشارات سمت، انتشارات علمي و فرهنگي، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات خصوصي

 

راهنمايي و مشاوره و داوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري:

دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي (بيش از 60 پايان نامه)

 

تعدادی از پایان نامه های دکتری تحت راهنمایی‌:

- بررسی روند حافظه بلند مدت در بازارهای جهانی نفت طی دو دهه گذشته هستی چیست سازان،رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران 1388.

- طراحی الگوی کارکردی رسانه های جمعی با تاکید بر توسعه قابلیت های انسانی شهرزاد نیری، رشته ی مدیریت رسانه دانشگاه تهران،1391.

 - بررسی رابطه جانشینی زمان ودرآمد برپایه رویکرد قابلیت انسانی (مورد مطالعه معلمان مرد شهر تهران)نسرین دهقان،رشته مدیریت توسعه ،دانشگاه تهران ،1395.

 - باز طراحی کلان فرایندهای نظام حمایتی تامین اجتماعی ایران بر پایه رویکرد قابلیت انسانی اسماعیل شعبانی ،رشته مدیریت توسعه ،دانشگاه تهران ،1395.

 - طراحی الگوی حکمرانی وتخصیص منابع در صندوق توسعه ملی ایران رضا قهرمانی،رشته حقوق مالی،دانشگاه تهران،1396.

 - جایگاه اخلاق توسعه در برنامه های توسعه ای ایران بر پایه رویکرد قابلیت انسانی (توسعه انسان محور)،محمد تیو،رشته مدیریت توسعه ،1396.

 - بررسی انتقال پویای اطلاعات وابسته به رژیم بین قیمت تک محموله نفت وگاز طبیعی وانواع قراردادهای آتی نفت وگاز با توجه به تغییر نرخ ارز،سیده کبری قاسمی نژاد ،رشته مالی گرایش نفت وگاز،دانشگاه تهران 1398

 - توسعه مدل جامع تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد ارزیابی ریسک وانطباق ساختار قراردادی مناسب برای تحلیل استراتژی درآمدزایی(Moneytization) میادین گازی ایران، تالین منصوریان ،رشته مالی گرایش نفت وگاز ،دانشگاه تهران،1400 .

 - تخمین وامکان سنجی مسیر بهینه تولید نفت شرکت ملی نفت ایران وشرکت های نفتی با تاکید بر تولید صیانتی، صادق قاسمی،رشته مالی گرایش نفت وگاز ،دانشگاه تهران ،1399

 - تحلیل وارزیابی شکاف قابلیتی در نظام آموزش ابتدایی ایران بر پایه رویکرد قابلیت انسانی آمارتیاسن (مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر تهران)،ندا یگانلی،رشته مدیریت توسعه ،دانشگاه تهران،1396

 - "طراحی سازوکار"(Mechanism Design) در قراردادهای بین المللی نفت وگاز:رویکرد نظریه بازی،مجتبی اصغر نیا،رشته مالی،گرایش نفت وگاز ،دانشگاه تهران،در دست تدوین

 

طرح‌هاي‌ پژوهشي‌

- مجري‌ طرح‌ «امكان‌ سنجي‌ خصوصي‌‌سازي‌ آموزش‌ عالي‌ با توجه‌ به‌ وضعيت‌ توزيع‌ درآمد و مصرف‌ در ايران‌» - دانشگاه‌ شاهد تاريخ اتمام 1375.

- مجري‌ طرح‌ «تعيين‌ درجه‌ برخورداري‌ فرهنگي‌ استانهاي‌ كشور» - دانشگاه‌ شاهد تاريخ اتمام 1375.

- مجري طرح «جايگاه رويكرد قابليت انساني در گذار توسعه - دانشگاه تهران- تاريخ اتمام 1384.

- مجري طرح "ارزيابي اقتصادي چگونگي تامين ناوگان حمل و نقل جاده اي در کشور", 1387

- مجري طرح " طراحي دوره کارشناسي ارشد توسعه گرايش عدالت، دانشگاه پيام نور، 1387.

- برنامه­ريزی توسعه پايدار شهری با رويکرد برنامه ريزي هسته ای (Core Planning) ، 1388.

- بررسی رابطه کار، فراغت و فقر، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1391.

- همكاري‌ با طرحهاي‌ اقتصادي‌ مختلف‌ ديگر.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید