یکشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۶

سوابق علمی

 - مدرك‌ تحصيلي‌

- ليسانس‌ اقتصاد نظري‌ - دانشگاه‌ اصفهان‌ - 1368

 - فوق‌ ليسـانس‌ اقتـصاد نظري‌ (گرايـش‌ اقتصاد بين‌ الملل‌) – دانـشگاه‌ تربيــت‌ مدرس‌ -دانشگاه‌ تهران‌ - 1371

 - دكتراي‌ اقتصاد (Ph.D) - گرايش‌ توسعه اقتصادي  و ماليه عمومي - دانشگاه‌ اسكس (Essex) انگلستان‌ - 1379 ( 2000 ميلادي‌).

 

- مرتبه‌ علمي‌

-         استاد تمام(Professor) ـ پايه‌ 23 - گروه مالي(Finance)-دانشگاه تهران 

-         استاد مدعو (Visiting Professor)دانشگاه کاليفرنيا آمريکا(2009-2010)

  

- مسئولیت های علمی

      - موسس و مدیر دپارتمان مدیریت توسعه،دانشگاه تهران،1391 تاکنون

  

 - سابقه‌ تدريس‌

-         عضو هيأت علمي دانشگاه تهران، 1381 تا كنون

-         تدريس‌ در دانشگاه‌ کاليفرنيا آمريکا (2009-2010)

-         عضو هيات‌ علمي‌ دانشگاه‌ شاهد(1381-1372)

-         تدريس‌ پاره‌ وقت‌ در دانشگاه‌هاي‌ مختلف‌ تهران‌ (1391-1369)

 

- دروس‌ تدريس‌ شده‌

الف:دروس لیسانس

- اقتصاد خرد                                - اقتصاد بخش‌ عمومي‌

- اقتصاد كلان‌                               - ماليه عمومي و اقتصاد دولت

- توسعه‌ و برنامه‌‌ريزي‌ اقتصادي‌

ب-دروس فوق لیسانس و دکتری

- اقتصاد مديريت                        - اقتصاد سلامت

- توسعه و برنامه‌ريزي اقتصادي    - مديريت توسعه

- بهروري اقتصادي                - اقتصاد رفاه اجتماعي

 

- شركت در دوره‌هاي آموزشي

    مديريت مشاوره براي بهبود بهره‌ وري، مركز بهره‌ وري ژاپن، توكيو، 12-1 سپتامبر 2003

 

- عضويت در هيات تحريريه مجلات علمي – پژوهشي

-         فصلنامه اقتصاد و تجارت نوينمعاونت اقتصادي  و برنامه ريزي وزارت بازرگاني

-         فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي–معاونت اقتصادي وزارت اموراقتصادي و دارايي

-         مجله كاوش هاي اقتصادي – دانشگاه يزد

-         فصلنامه تحقيقات مالي- دانشگاه تهران

 

 - داور مجلات علمي - پژوهشي

-         فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني

-         فصلنامه پژوهشها و سياست‌هاي اقتصادي–معاونت اقتصادي وزارت اموراقتصادي و دارايي

-         مجله پژوهشهاي اقتصادي – دانشگاه تربيت مدرس

-         مجله برنامه و بودجه – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي

-         مجله تحقيقات اقتصادي- دانشگاه تهران

-         مجله دانش مديريت- دانشگاه تهران

-         فصلنامه تحقيقات مالي- دانشگاه تهران

-         مجله دانشور – دانشگاه شاهد

-         فصلنامه پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

-         فصلنامه مدرس-دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس

      Iranian journal of information science and technology-دانشگاه شيراز

         Journal of Applied Economics, Warwick, UK.(an ISI Journal)    

        Iranian Economic Journal

 

-داوری کتاب:

انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي، دانشگاه شاهد، انتشارات سمت، انتشارات علمي و فرهنگي، انتشارات دانشگاه تهران، انتشارات خصوصي

 

- راهنمايي و مشاوره و داوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري:

           دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي شريف و واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي (بيش از 60 پايان نامه)

 

- طرحهاي‌ پژوهشي‌

-      مجري‌ طرح‌ «امكان‌ سنجي‌ خصوصي‌‌سازي‌ آموزش‌ عالي‌ با توجه‌ به‌ وضعيت‌ توزيع‌ درآمد و مصرف‌ در ايران‌» - دانشگاه‌ شاهد تاريخ اتمام 1375.

-      مجري‌ طرح‌ «تعيين‌ درجه‌ برخورداري‌ فرهنگي‌ استانهاي‌ كشور» - دانشگاه‌ شاهد تاريخ اتمام 1375.

-      مجري طرح «جايگاه رويكرد قابليت انساني در گذار توسعه - دانشگاه تهران- تاريخ اتمام 1384.

-      مجري طرح "ارزيابي اقتصادي چگونگي تامين ناوگان حمل و نقل جاده اي در کشور", 1387

-      مجري طرح " طراحي دوره کارشناسي ارشد توسعه گرايش عدالت، دانشگاه پيام نور، 1387.

-      برنامه­ريزی توسعه پايدار شهری با رويکرد برنامه ريزي هسته ای (Core Planning) ، 1388.

-      بررسی رابطه کار، فراغت و فقر، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1391.

-      همكاري‌ با طرحهاي‌ اقتصادي‌ مختلف‌ ديگر.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید